Informace k připojení

1. Před webinářem

Link na připojení ke kurzu obdržíte společně se studijními materiály po uhrazení zálohové faktury.
Vážení účastníci, dovolte nám, abychom Vás informovali o základních pokynech pro připojení na online kurz:

„Kamera“ – slouží k vypnutí či zapnutí kamery.
„Mikrofon“ – slouží k vypnutí či zapnutí mikrofonu.
„Ruka“ – slouží k přihlášení k dotazu.
„Konverzace“ – umožňuje chatování, dotazování.
„Lidi“ – informace o účastnících.
„Telefon“ (červeně) – slouží k ukončení připojení. 

2. V průběhu webináře

3. Po skončení webináře

Po ukončení kurzu vyplňte hodnotící dotazník, a zašlete ho nejpozději do dvou dnů po kurzu na e-mail: kouc.musilova@seznam.cz. Po odeslání vyplněného dotazníku, bude na Váš email doručeno osvědčení a faktura.